ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมกับกรีนพีซได้แล้ววันนี้

กรีนพีซถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจากคุณ เงินบริจาคช่วยให้เราสามารถทำงานรณรงค์ต่อสู้เพื่อปกป้อง และยุติมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยการสนับสนุนแบบเดือนละครั้งของคุณ กรีนพีซจะสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรมรณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบาย เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศ ป่าไม้ มหาสมุทร แหล่งน้ำและอาหารของพวกเรา

CARD payment via Stripe padlock เว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัย ข้อมูลบัตรอันเป็นความลับของคุณจะถูกเก็บไว้กับ 2c2p และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้องตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมกับกรีนพีซ!

ด้วยความช่วยเหลือของทุกคน เราจะเปิดเผยการละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องทะเล มหาสมุทร ป่าไม้ น้ำและสภาพภูมิอากาศของเรา ซึ่งเป็นระบบที่เกื้อกูลสมดุลของการมีชีวิตที่ดีบนโลกใบนี้ของเรา กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่รับบริจาคจากบริษัทเอกชนหรือภาครัฐบาล เพื่อให้เราสามารถรักษาเสียงที่เป็นอิสระในการทำงานเราจึงพึ่งพาผู้สนับสนุนรายบุคคลเช่นคุณเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่เงินบริจาคของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุน ทุกๆ การบริจาคมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนที่มีค่าจากคุณไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับหน่วยงานของเรา แต่ยังรวมไปถึงท้องทะเลและมหาสมุทร หากปราศจากความช่วยเหลือจากคุณเราคงไม่สามารถต่อสู้กับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมมากมายที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ปัญหามลภาวะ การตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงการสนับสนุนการประมงและการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ภารกิจของเราได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มคนซึ่งตระหนักดีว่า คนคนหนึ่งก็สามารถลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
กรีนพีซ ประเทศไทย
หมายเหตุ: การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

การบริหารงบประมาณโครงการในกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีจำนวนผู้บริจาคเงินอยู่ทั้งสิ้น 58,665 คนจากผู้คนหลากหลายที่ให้การสนับสนุน ด้วยการสนับสนุนของผู้บริจาคทุกท่าน กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรมรณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสภาพ

ปฏิเสธ

พลาสติก
1 %

ปกป้อง

ทะเลและมหาสมุทร
1 %

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
1 %

เปลี่ยนแปลง

ระบบอาหารและอื่นๆ
1 %